‫آيين ‫نامه ‫همکاري ‫آموزشي‬ ‫– ‫اشخاص حقیقی
نام نام خانوادگی تاریخ اعتبار
حسین رادمهر 1400/10/17‏
فریدون فرداد 1400/12/13
ابوالفضل جعفری اصل 1400/01/08
وحید آزادمنش 1400/11/13
تقی باقر پور 1400/11/13
‫آيين ‫نامه ‫همکاري ‫آموزشي‬ ‫– ‫اشخاص حقوقی
نام شرکت نام مدیر عامل ادرس سایت لوگو
شرکت سرآمد سازان مدیریت داتیس مهندس غلامرضا صفا کیش ----‏
شرکت راهبران سیستم رستاک مهندس علی واحدی دیز www.rsrastak.com/
شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران مهندس مهدی معین www.pmpiran.com
شرکت مهندسی مصور سازان پروژه  دکتر محمد علی دیباجی www.msproject.ir
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اقای مهندس علی وفا www.sctae.jdsharif.ac.ir