افزایش عملکرد در زندگی شخصی ومحیط کار پروژه ای

چگونه هفته خود را به ده روز تبدیل کنیم...

شرکت در رویداد
ضرورت آگاهی مدیران پروژه از مفاهیم استارت آپ ها

آشنایی با مفهوم استارت آپ...

شرکت در رویداد
رویکرد حقوقی مدیریت محدوده در پروژه های ساخت ( احداث)

روش های تعریف محدوده و یا تبیین معوض ( موضوع قرار داد)...

شرکت در رویداد
کمیته آموزش انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار میکند

وبینارهای نیمسال اول انجمن مدیریت پروژه ایران...

شرکت در رویداد
معرفی استاندارد پایداری در مدیریت پروژه p5 و گواهیناهه GPM-b

پیشینه و مفهوم پایداری در مدیریت پروژه...

شرکت در رویداد
معرفي گواهينامه مديريت پروژه سازماني دلتا- Delta 2019

مدل مرجع IPMA براي ارزيابي توانمندي هاي سازماني مديريت پروژه، طرح و پورتفوليو...

شرکت در رویداد